Programy

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju realizuje swoje cele wychowawcze przez programy które wykorzystują harcerską metodę wychowawczą i wprowadzają w życie tradycyjny system wartości harcerski.

Nasze programy są prowadzone w języku polskim, w zastępach, drużynach i gromadach, i mają różne formy:

  • Cotygodniowe zbiórki gromad i drużyn, podczas których przeprowadza się program zdobywania gwiazdek zuchowych, sprawności i stopni harcerskich.
  • Wycieczki w teren, biwaki, obozy letnie i zimowiska.
  • Zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak: wędrówki, biwaki, biegi orientacyjne, kajakowanie, żeglowanie, narciarstwo i inne sporty.
  • Służba bliźnim poprzez akcje charytatywne.
  • Czynny udział w imprezach polonijnych o charakterze narodowym i religijnym.
  • Coroczne kursy szkoleniowe organizowane dla zastępowych, drużynowych, oraz kandydatów na stopnie instruktorskie.