Składnica

23-31 Beavor Lane
London W6 9AR
England

Tel: +44 20 8748 8006

skladnica_wydawnictwa.png
 

skladnica_sznury.png

skladnica_mundur.png
 

skladnica_lilijki.png

skladnica_ksiazki.png
 

skladnica_pagon.png

*
*
*
*
*
*

Cennik

Artykuł

Koszt w GBP

ZUCHY
Zuchy - wydawnictwo GKH 1.00
Książka Wodza Zuchów - A Kamiński 3.00
Krąg Rady - A Kamiński 2.00
Śpiewnik "Dyl Dyl"   1.00
Legitymacje Zuchowe   0.30
Gwiazdki Zuchowe   0.75
Wilczki Zuchowe brązowe   2.00
Wilczki Zuchowe złote   2.50
HARCERZE
Książeczki służbowe   0.50
Krzyże harcerskie   2.50
Lilijki harcerskie   2.00
Pasy Harcerskie - skórzane   7.50
Klamry - brązowe   5.50
Sznury funkcyjne   1.50
Harcownicy - część I - wydawnictwo GKH 0.50
Harcownicy - część II - wydawnictwo GKH 0.50
Harcownicy - część III - wydawnictwo GKH 0.50
Sprawności Harcerzy - wydanie - 2004 3.00
Odznaki sprawności harcerzy Goniec 0.50
  Kotwica 0.50
  Kucharz Obozowy 0.50
  Lekkoatleta 0.50
  Obozownik 0.50
  Olimpijczyk 0.50
  Operator Komputerowy 0.50
  Pionier 0.50
  Przyrodnik 0.50
  Terenoznawca 0.50
  Traper 0.50
  Tropiciel 0.50
  Sobieradek Obozowy 0.50
  Strzelec 0.50
  Zdobnik 0.50
  ZZO I 0.50
  ZZO II 0.50
  ZZO III 0.50
WĘDROWNICY
Naramiennik wędrowników   3.50
Wędrownicy - wydawnictwo GKH 2.00
Jak Pracują Wędrownicy - B Pancewicz 2.00
Praktyczne Wskazówki do Pracy Nad Sobą - B Pancewicz 1.00
Sprawności Wędrowników - wydanie 1980 1.00
Odznaki sprawności wędrowników Kajakowiec 0.50
  Kierowca 0.50
  Samarytanin 0.50
  Sygnalista 0.50
  Tłumacz 0.50
  Wskazidroga 0.50
Obrońca Praw Polskich - materiały do sprawności 1.00
Obrońca Kultury Polskiej - materiały do sprawności 1.00
INSTRUKTORZY
Lilijki - srebrne i złote   2.50
Klamry - srebrne (instruktorskie)   7.00
Krzyże harcerskie - miniaturki   2.00
Regulamin Główny ZHP   2.00
Regulamin Musztry Harcerskiej   1.00
Regulamin Wędrowników - wydanie 2008 1.00
Regulamin Starszyzny Org. Harcerzy   1.00
Zbiór Regulaminów Organizacji Harcerzy   2.50
Instruktorzy - część I - wydawnictwo GKH 1.00
Instruktorzy - część II - wydawnictwo GKH 1.00
Administracja Harcerska - wydawnictwo GKH 1.00
Odznaki lat służby listki brązowe, srebrne, złote 0.50
  10, 15, 20 lat (z legitymacją) 1.00
  25, 40, 50 lat (z legitymacją) 3.00
KSIĄŻKI
Gawędy z Drużynowym - H Glass 2.00
O Metodzie Harcerskiej i Jej Stosowaniu - E Grodecka 5.00
Księga Harców - M K 1.50
System zastępowy - opr S Sedlaczek 3.50
Harce młodzika i wywiadowcy - A Gromski 4.50
Harcerz w polu - Z Wyrobek 5.00
Antek Cwaniak - A Kamiński 2.00
Pionierka harcerska - A Hyży 2.50
Skauting Dla Chłopców - Baden-Powell 5.00
Zagadnienia Pedagogiczne - hm ks F Bednarski 3.50
Rozważania - St Kasznica 1.50
Naczelne Hasła Moralne Skautingu - ks Wiktor Jacewicz 1.00
Kształcenie Charakteru - dr M Kreutz 2.00
Harcerski System Wychowania - M Gajdziński 6.00
Śpiewnik harcerski - wydanie 2017 5.00
Pod totemem słońca - A Wasilewski tbc
Wodzowie i wilki - A Wysocki tbc
Mokre Stopy - Harce wodne na obozie - T Maracewicz i M Witczak tbc
*Ceny powyższe nie obejmują kosztów przesyłki, które będą dodane do rachunku