plomien.png

Wędrownicy

 

Kim są wędrownicy?

Wędrownicy to trzeci szczebel Organizacji Harcerzy, dla chłopców od wieku 15 lat.

Założenia programowe

Wędrownik stanowi o własnym rozwoju psychicznym, moralnym i fizycznym, poprzez trzy piony wychowawcze:

  • praca nad sobą,
  • szukanie miejsca w społeczeństwie
  • służba

Praca wędrownicza odbywa się w patrolach 2-3 osobowych i w sekcjach czyli grupach wspólnych zainteresowań.

Program wędrowniczy jest przeprowadzany na zbiórkach i innych spotkaniach, wycieczkach, obozach wędrownych i innych imprezach.

Najogólniej mowiąc, jest to radosna wędrowka przez życie, według wskazówek Przyrzeczenia harcerskiego - które chłopiec odnawia samodzielnie i dobrowolnie kiedy wstępuje do galęzi wędrownikow.

Odznaka wędrownicza

Po odbyciu okresu próby i wtajemniczeniu wędrownik otrzymuje naramiennik, który jest noszony na lewym ramieniu. Na naramienniku wyhaftowane jest ognisko, ułożone prawidłowo w gwiazdę. Trzy polana symbolizują trzy piony wychowawcze pracy wędrowniczej.

Trzy płomienie symbolizują:

  •  najniższy: zdrowie
  •  średni: wiedzę
  •  najwyższy: charakter i siły duchowe

Szczeble wędrownicze

Szczeble wyrobienia wędrowniczego są Szyszki, które wędrownik zdobywa po zakończeniu odpowiedniej próby. Do zdobycia są trzy szyszki:

BRĄZOWA SZYSZKA - Wędrownik Łazik
SREBRNA SZYSZKA - Wędrownik Włóczęga
ZŁOTA SZYSZKA - Wędrownik Arcy-Włóczęga

Szyszka w formie rozety-suwaka noszona jest na chuście.  Posiadanie srebrnej szyszki jest oznaczone wąskim, srebrnym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego. Posiadanie złotej szyszki jest oznaczone wąskim, złotym paskiem na dolnym brzegu naramiennika wędrowniczego.

Sprawności wędrownicze

Wędrownicy wybierają sobie do zdobycia sprawności z różnych dziedzin i specjalizacji. Po okresie przygotowania odbywa się próba przeprowadzana przez rzeczoznawcę oraz członka komisji. Próba jest prowadzona na wysokim poziomie w wymagający sposób.  Sprawności przyznawane są rozkazem hufcowego.

Stopnie harcerskie

Wędrownicy dążą do uzyskania stopni Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej. Uzyskanie stopnia Harcerza Rzeczypospolitej ma być wynikiem dojrzałości obywatelskiej i przygotowania do życia w całej pełni uświadomionego obywatela i Polaka.

Wędrownicy, którzy wykazują szczególne zdolności przywódcze zachęcani są do wkroczenia na drogę kształcenia instruktorskiego i zdobywania stopnia Przewodnika.

Harcerze
Instruktorzy