Zapisz się

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą dla polskiej młodzieży i dzieci żyjących poza Polską m.in. w Australii, Argentynie, Francji, Irlandii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

HARCERSTWO TO WIELKA GRA!

PRZYGODA – akcja, wysiłek, służba

OBOZY – życie pod namiotami, gry polowe

OGNISKA – śpiew, przyjaźń, obrzędy

ZLOTY – światowe spotkania młodzieży polskiej z różnych krajach

HARCERSTWO – to ciekawe spędzanie czasu, z pożytkiem dla siebie i innych

ZUCHY – to zabawa w "kogoś" lub w "coś"

WĘDROWNICY – to wędrówka pieszo, na rowerze, to odkrywanie siebie i świata

STARSZE HARCERSTWO – to życie i działanie w duchu harcerskim ludzi dorosłych

Nasze Zadania i Cele

  • Jak najpełniejszy i wszechstronny rozwój młodzieży według idei służby Bogu, Polsce i bliźnim oraz zasad zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.
  • Pogłębianie świadomości polskiego pochodzenia i więzi z Ojczyzną ojców i dziadków; utrzymanie tradycji polskich i języka polskiego, z jednoczesnym kształceniem odpowiedzialnego obywatela kraju zamieszkania, który świadomie i czynnie służy innym.
  • Budowanie osobistego kontaktu z Bogiem poprzez odnajdywanie Go w przyrodzie wiary i wierności zasadom Ewangelii w życiu osobistym. Chociaż ZHP nie jest organizacją religijną, stosuje zasady zgodne z etyką Chrzescijańską i ze wskazaniami Kościoła katolickiego.
  • Kształcenie charakteru, wyrabianie zaradności, praktycznych umiejęteności, inicjatywy, zdrowego współzawodnictwa poprzez gry, ćwiczenia, zabawę i życie zbiorowe.
  • Stwarzanie środowisk rowieśników, w których atmosfera dobrych obyczajów pomaga rozwijać dodatnie cechy charakteru i społecznie zaangażowaną osobowość.

Kontakt

Jeżeli chcesz się sam zapisać lub zapisać swoje dzieci do gromady zuchów lub drużyny harcerzy lub harcerzy wędrowników i nie wiesz gdzie jest najbliższa jednostka harcerska, napisz do Głównej Kwatery Harcerzy. Przekażemy szczegóły o najbliższej jednostce i jak się z nią skontaktować. Kliknij tutaj aby zobaczyć w których krajach działamy.