wilczek.png

Zuchy

 

Kim są zuchy?

Zuchy to pierwszy szczebel Organizacji Harcerzy, dla chłopców w wieku od 7 - 11 lat.

Czym jest ruch zuchowy?

 • Wielką zabawą, o kogoś, w coś
 • Zabawa w otoczeniu bezpiecznym moralnie i fizycznie
 • Zabawa odkrywcza
 • Zabawa oparta na Prawie Zuchowym

Prawo Zuchowe

 1. Zuch kocha Boga i Polskę
 2. Zuch jest dzielny
 3. Wszystkim jest z Zuchem dobrze
 4. Zuch stara się być coraz lepszy
 5. Zuch stara się mówić po Polsku

Praca z zuchami jest oparta na Prawie Zuchowym. Prawo zawiera w sobie wszystkie elementy wychowawcze które dają pracy kierunek.

Hm. Aleksander Kamiński, czołowy instruktor który założył i prowadził kształcenie instruktorów jeszcze przed drugą wojną światową, również rozpoczął opracowanie Prawa Zuchowego. Ujął pracę zuchową w pięknej kśiązce, "Antek Cwaniak" i przedstawił metodykę, materiały i motywację w swej trylogii zuchowej.

Ukłon i pozdrowienie zucha

Pozdrowieniem zuchów jest słowo "Czuj!", wypowiadane w postawie baczność, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgiętą w łokciu, z dłonią odwróconą do przodu.Palce tworzą łeb wilka. Używane na zbiórkach i obrzędach, pozdrowienie pokazuje zuchom i innym o korzeniach zuchowania w wilczętach.

Gwiazdki i sprawności

Gwiazdki są szczeble wyrobienia zuchowego. Noszone na koszuli mundurowej nad lewą kieszenią. Sprawność to znak wyrobionych cech fizycznych i umysłowych.

Obietnica zuchowa

Obietnicę zuch składa na obrzędach otrzymując gwiazdkę. Brzmi następująco: Obiecuję być dobrym zuchem (pierwszej, drugiej lub trzeciej) gwiazdki.

Gromady zuchowe

Zuchy pracują gromadami. Każda gromada składa się z kilku szóstek. Szóstka jest najmniejszą jednostką. Praca prowadzona szóstkami wyrabia wspólzawodnictwo w otoczeniu radosnej zabawy. Gromadę prowadzi wódz zuchów.

Gromada to grupa dzieci która przyszła na zbiórkę aby się bawić.
Aleksander Kamiński

Co daje ruch zuchowy?

 • Wyrabia dzielność fizyczną i moralną
 • Wyrabia cechy fizyczne, zręczność, bystrość
 • Wyrabia cechy charakteru, prawdomówność i opanowanie
 • Wyrabia zachowanie, karność i opanowanie

Czego się zuch uczy?

 • Współżycia i współpracy w zespole
 • Miłości Boga ludzi i przyrody
 • O kulturze, języku i zwyczajach polskich

Jak tego się uczy? Przez zabawę.

Mówcie sobie co tam chcecie - Zuchy wszędzie są na świecie!

Harcerze