Nowe jednostki

Wychodzimy z założenia, że osoby bez doświadczenia harcerskiego nie powinny rozpoczynać nowych jednostek bez wsparcia harcerza z doświadczeniem, najlepiej instruktora lub byłego drużynowego.

Jeżeli chcesz tworzyć nową jednostkę harcerską – gromadę zuchów, drużynę harcerzy lub drużynę harcerzy wędrowników i mieszkasz w kraju w którym działamy zgłoś się do lokalnego Hufcowego, lub Komendanta Chorągwi. Jeżeli nie wiesz jak z nimi nawiązać kontakt to napisz do Głównej Kwatery Harcerzy podając w którym mieście mieszkasz. Przekażemy wiadomości o najbliższym hufcu harcerzy i jak się z nim skontaktować. Komenda Hufca lub Chorągwi  z tobą przeprowadzi rozmowę i z poparciem lokalnego Zarządu Okręgu pomoże z wyjaśnieniem wymagań prawnych dotyczących pracy z dziećmi w danym kraju, n.p ubezpieczenie, zdobycie zaświadczenia niekaralności itp.

Jeżeli chcesz tworzyć nową jednostkę harcerską – gromadę zuchów, drużynę harcerzy lub drużynę harcerzy wędrowników i jesteś w kraju w którym NIE działamy napisz do Głównej Kwatery Harcerzy podając w którym mieście i kraju mieszkasz. Główna Kwatera Harcerzy z tobą przeprowadzi rozmowę, w miarę możliwości przeprowadzi wizitację i pomoże z wymaganiami prawnymi dotyczącymi pracy z dziećmi w danym kraju, n.p ubezpieczenie, zdobycie zaświadczenia niekaralności itp.

Jeżeli jesteś instruktorem z organizacji harcerskiej działającej w Polsce, należy potwierdzić stopień instruktorski. Komenda Hufca lub Chorągwi z tym pomoże.

Regulamin Drużyny podaje dokładnie procedurę zatwierdzenia najpierw drużyny próbnej i wtedy przyjęcia drużyny do Związku po okresie próbnym w rozdziale II, ZAKŁADANIE DRUŻYNY. Regulamin także określa rolę i uprawnienia drużynowego.