lilijka.png

HarcerzE

 

Kim są harcerze?

Harcerze to drugi szczebel Organizacji Harcerzy, dla chłopców w wieku od 11 - 15 lat.

Zastęp harcerzy

Chłopcy w wieku od 11 do 15 lat tworzą małe grupy - zastępy składające się z 6 do 8 osób.  Wybierają się zastępowego, bardziej doświadczonego harcerza, który już się zna na rzeczach, oraz podzastępowego. Zastępowy przygotowuje zajęcia, które zastęp wspólnie wykonuje podczas zbiórki zastępu. Zajęcia w różnych formach gier, ćwiczeń, harców, zawodów dobierane są w celu przygotowania harcerza do zdobywania sprawności harcerskich i kolejnych stopni wyrobienie harcerskiego.

Sprawności harcerskie

Podstawą metody harcerskiej są sprawności harcerskie. Harcerze w zastępie wybierają sprawności, które chcą zdobywać. Zastępowy przygotowuje i prowadzi zajęcia na których harcerze zdobywają wiedzę i umiejętności związane z daną sprawnością. Sprawności mogą być zdobywane zbiorowo lub indywidualnie. Do przeprowadzenia sprawności mogą być zaangażowani rzeczoznawcy z poza harcerstwa. Po przerobienie materiałów koniecznych i wypełnieniu wymagań na daną sprawność, drużynowy otwiera próbę na sprawność.  A po pomyślnym zakończeniu próby nadaje sprawność harcerzowi. Można zdobywać sprawności na różne tematy zamiłowania. Opracowane są sprawności:-

 • przyrodnicze,
 • samarytańskie,
 • artystyczne,
 • wychowania narodowego,
 • wychowania fizycznego,
 • służby polowej,
 • służby Bogu i inne.

Drużyna harcerzy

Dwa lub więcej zastepów tworzy drużynę harcerzy, na czele której stoi drużynowy - starszy, doświadczony harcerz w wieku od 17 lat wzwyż lub instruktor. W wypadku kiedy drużynowy nie jest pełnoletni, wspierany jest przez instruktora przy drużynie. Drużynowy kieruje pracą drużyny i ma do pomocy przybocznego lub przybocznych zależnie od tego jak duża jest drużyna. Drużynowy ustala roczny program zajęć drużyny. Program ten zatwierdzony jest przez hufcowego.

Wodne jednostki

Harcerskie drużyny często mają jakieś specjalizacje. Wodne jednostki pasjonują dyscyplinami wodnymi; żeglarstwo, kajakarstwo i wioślarstwo. Używają te wodne zajęcia, aby wspierać swoją pracę w wychowywaniu młodzieży metodą harcerską. Harcerze i wędrownicy żeglują na jachtach i kajakach, organizują spływy pontonowe i kajakowe oraz jadą na wielkie rejsy. Wodne drużyny noszą granatowe mundury: bluzy, krótkie spodenki, skarpety i berety. Się odróżniają że na berecie noszą srebrne wodne lilijki, harcmistrze noszą złote. Na naramiennikach noszą belki żeglarskie.

Zbiórki harcerskie

Zbiórki harcerskie odbywają sie regularnie, w izbie-harcówce lub w polu lub na wycieczce. Na zbiórkach drużyny lub zastępu, harcerze uczą się przez gry i ćwiczenia umięjętności harcerskich. Na zbiórkach drużyny obywa się wspólzawodnictwo pomiędzy zastępami. Harcerze zdobywają wiadomości, które pomagają im zdobywać stopnie  i sprawności. Wzbogacają także swoją wiedzę o Polsce, o jej historii i kulturze.

Wycieczki i biwaki

Wycieczki i biwaki, dwu lub trzydniowe, pod namiotami lub w stanicy harcerskiej są najlepszym przygotowaniem harcerzy do akcji letniej i obozu oraz okazją do wypróbowania tego czego się nauczyli  podczas roku na zbiórkach. Harcerz w polu - to także okazja na większe gry i ćwiczenie w terenie. Może to być też okazją do spotkania harcerzy z innych drużyn lub hufców.

Obóz harcerski

Dwu lub nawet trzy tygodniowy pobyt pod namiotem na obozie harcerskim to ukoronowanie rocznego programu pracy harcerskiej. Na obozie harcerze mają okazję naprawdę żyć po harcersku. Gry, ćwiczenia, prace pionierskie, wycieczki, nocne gry, ogniska, służba w kuchni obozowej - wszystko razem ze swoimi kolegami z zastępu i drużyny. Na obozie harcerze zdobywają sprawności oraz po odbytych pomyślnie biegach harcerskich, stopnie harcerskie.

Obóz to najlepsze miejsce aby złożyć Przyrzeczenie Harcerskie i zdobyć pierwszy stopień harcerski - młodzika otrzymująć przy tym Krzyż Harcerski. Obozy organizowane są przeważnie przez drużyny lub hufce, ale czasami także obozy odbywają się na zlotach harcerskich, na które przybywają inne drużyny i hufce. Czasami są to zloty światowe - piękna okazja do spotkania młodzieży harcerskiej z całego świata.

Stopnie harcerskie

Harcerz wstępujący do drużyny nazywany jest ochotnikiem. W okresie próbnym w drużynie bierze udział w zbiórkach i orientuje się czy harcerstwo jemu się podoba i czy chce w nim pozostać. Jeżeli decyduje się w nim pozostać, zostaje formalnie przyjęty do drużyny i zaczyna się przygotowywać do pierwszego stopnia harcerskiego - młodzika. Aby zobyć kolejne stopnie harcerz zyskuje wiadomości o harcerstwie, o historii i kulturze polskiej, o pierwszej pomocy, terenoznastwu, harcowaniu, przyrodoznastwu i o służbie Bogu i Polsce. Jeżeli aktywnie pracuje w drużynie i także zdobywa sprawności może wtedy być dopuszczony, w odpowiednim wieku do próby na kolejny stopień harcerski.
Stopnie zdobywane są w następujących okresach:

Kolejne stopnie - Harcerz Orli i najwyższy stopień młodzieżowy, Harcerz Rzeczypospolitej - zdobywa się gdy się jest wędrownikiem. Poszczególne stopnie harcerskie oznaczane są podkładkami innego kolorowu pod krzyżem harcerskim, lub odpowiednio pozłoconymi lub posrebrzonymi częściami krzyża harcerskiego.

Przyrzeczenie Harcerskie

Po pomyślnym  zakończeniu próby na stopień młodzika, normalnie przeprowadzonej w formie biegu harcerskiego harcerz, po wyrażeniu zgody na pytanie "czy chcesz zostać harcerzem?", może być dopuszczony do Przyrzeczenia Harcerskiego. Przyrzeczenie składa jest na sztandarze harcerskim i przyjmowane jest przez instruktora harcerskiego, harcmistrza lub podharcmistrza.

"Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu."

Przyrzeczenie Harcerskie polskie jest unikalne w świecie skautowym - jest jedynym przyrzeczeniem, które podkreśla, że ten który składa przyrzeczenie robi to dobrowolnie - nie ma w nim obietnicy ani przysięgi.

Przyrzeczenie Harcerskie podkreśla te najważniejsze cechy harcerza - Służbę Bogu, Polsce i bliźnym. Hasła, które od stu lat przez wojny i okupacje, przez dobre i trudne czasy towarzyszyły nam w naszej pracy ku budowania lepszego jutra.

Prawo Harcerskie

Podobnie jak w dawnych czasach rycerze kierowali się kodeksem rycerskim tak Prawo Harcerskie wskazuje harcerzom jak mają żyć. Jest ono drogowskazem jak być dobrym Polakiem, pożytecznym obywatelem kraju zamieszkanie oraz człowiekiem, który jest zawsze gotowy nieść chętną pomoc bliźnim.

 1. Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach i zwalcza szkodliwe nałogi.
Zuchy
Wędrownicy