Jak działamy

 

Struktura Organizacji Harcerzy

struktura.png

Organizacja Harcerzy

Organizacja Harcerzy stanowi męską gałąź Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza granicami Kraju.

Organizacja Harcerzy realizuje cele Związku poprzez programy zajęć dla chłopców, które są prowadzone metodą harcerską opartą o model skautowy Roberta Baden-Powell i ukierunkowaną przez Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie.

Praca z chłopcami prowadzona jest na trzech szczeblach:

Zuchy - dla chłopców w wieku od 7 - 11 lat
Harcerze - dla chłopców w wieku od 11 - 15 lat
Wędrownicy - dla młodzieży męskiej w wieku 16 - 21 lat

Podczas roku szkolnego zuchy, harcerze i wędrownicy zbierają się na zajęcia na regularnych spotkaniach, czyli zbiórkach swojej jednostki. Na zbiórkach odbywają się zajęcia, które przygotowują chłopców do zdobywania stopni i sprawności harcerskich o określonych wymaganiach dostosowanych do ich wieku i umiejętności.

Ukoronowaniem rocznej pracy harcerskiej są dwu lub trzytygodniowe Akcje Letnie organizowane podczas wakacji. Dla zuchów są to kolonie zuchowe, dla harcerzy obozy harcerskie stałe, a dla wędrowników obozy wędrowne.

Gdzie Jesteśmy

Na danym terenie Szczepy łączą się w Hufiec Harcerzy, na czele którego stoi Hufcowy. Hufce działające na terytorium danego kraju tworzą Chorągiew Harcerzy, którą kieruje Komendant Chorągwi. Komendantów Chorągwi mianuje Naczelnik Harcerzy.

W Organizacji Harcerzy działającej poza granicami Kraju istnieje obecnie 5 Chorągwi: Argentyna, Australia, Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Istnieją także ośrodki harcerzy w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech oraz Szwecji.

Gałęzie